ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Spotkanie Krajowej Sieci Partnerów (KSP) Krajowego Punktu Centralnego (KPC) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Strona 82 z 318
Spotkanie Krajowej Sieci Partnerów (KSP) Krajowego Punktu Centralnego (KPC) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

W dniu 28.02.2018r. odbyło się w Warszawie spotkanie Krajowej Sieci Partnerów (KSP) Krajowego Punktu Centralnego (KPC) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).
Forum Związków Zawodowych otrzymało zaproszenie do prac w KSP.
Uczestnikiem KSP został z rekomendacji Forum Związków Zawodowych – Zygmunt Mierzejewski.
Poniżej przekazujemy informacje dotyczące ww spotkania i założeń Europejskiej Agencje Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA):

„Aby Europa stała się bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej wydajnym miejscem pracy” – EU-OSHA

Menu