ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Szkolenie Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych

Strona 181 z 318
Szkolenie Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych

W dniach od 28-30.10.2015 w Ośrodku Szkoleniowo–Wypoczynkowym ZIMOWIT w Wiśle odbyło się szkolenie  członków Komisji Młodych FZZ.

Celem Szkolenia było zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami Ustawy o Związkach Zawodowych, a także Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ponadto uczestnicy Szkolenia poznali strukturę, sposób działania i kompetencje Rady Dialogu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem roli strony społecznej. Omówiono możliwość powoływania ekspertów do struktur RDS, a także wskazano możliwości działania w Wojewódzkich RDS.

Z ramienia  Sekcji Młodych ZZIT w szkoleniu udział wzięli Robert Janeczek i Leszek Tarka.

Menu