ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

VI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Lubelskiego ZZIT

Strona 132 z 318
VI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Lubelskiego ZZIT

21 kwietnia 2017 roku w Świdniku miała miejsce Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Lubelskiego. Na konferencji delegaci z organizacji zakładowych wybrali Przewodniczącego Okręgu Lubelskiego, Zarząd Okręgu, Komisję Rewizyjną oraz delegatów okręgu na Zjazd Krajowy.

Skład władz Okręgu Lubelskiego ZZIT przedstawia się następująco:

Prezydium Zarządu:
Teresa Paczyńska – Przewodnicząca Okręgu Lubelskiego
Piotr Sadowski – Wiceprzewodniczący
Ireneusz Ćwir – Sekretarz
Monika Pełka – Skarbnik

Członkowie Zarządu:
Danuta Klepczuk
Władysław Papuga
Robert Pyzio
Jerzy Wysokiński
Michał Piwowarski
Kamil Wąsik

Komisja Rewizyjna Okręgu Lubelskiego ZZIT:
Ewa Budzyńska
Maria Szwedo
Marek Kuczyński
Gerard Gański

Stół Prezydialny

 

Władze Okręgu Lubelskiego

 

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZZIT 2017-2022

 

Komisja Rewizyjna Okręgu Lubelskiego ZZIT

Menu