Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W dniu 14 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zebrała się Rada Dialogu Społecznego na inauguracyjnym posiedzeniu. Przewodniczył Piotr Duda, obecni byli Premier Beata Szydło, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Senatu Stanisław Karczewski.

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Stanisław Stolorz, Lucyna Dargiewicz, Dariusz Trzcionka, Marek Mnich, Mariusz Tyl, członek Prezydium FZZ Zygmunt Mierzejewski oraz sekretarz RDS Anna Grabowska.

Podczas posiedzenia oprócz części oficjalnej i przyjęcia uchwał, m.in. w sprawie regulaminu i powołania zespołów problemowych Rady, zaplanowano rozpatrzenie kilku merytorycznych spraw. Rada ma omówić zmiany w prawie zamówień publicznych i powołać zespół doraźny do tych spraw oraz omówić nowe rozporządzenie ministra zdrowia o zasadach udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Premier Beata Szydło mówiła, że Polacy chcą dialogu i, że na taki dialog sobie zasłużyli. Dodała, że dobrze, iż nowa ustawa o RDS zaprasza wszystkich do stołu rozmów, ale istotne jest teraz, by umieć z tego zaproszenia skorzystać, żeby przyjęte uzgodnienia były wprowadzane w życie. Podkreśliła, że Rząd jest gotowy na krytykę swoich działań i chce z niej korzystać, chce wsłuchiwać się w dyskusję partnerów społecznych. Przypomniała, że Rząd umówił się z obywatelami na konkretne zmiany dotyczące np. wynagrodzeń czy rynku pracy i o tym chce w dialogu rozmawiać.

Krótkie wystąpienia wygłosili szefowie organizacji wchodzących w skład RDS: prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, przewodniczący OPZZ Jan Guz, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryk Nakonieczny, wiceprezes BCC Wojciech Warski, wiceprzewodniczący FZZ Stanisław Stolorz, prezes ZRP Jerzy Bartnik.

Wiceprzewodniczący Forum przypomniał rolę w staraniach o przywrócenie dialogu społecznego śp. Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałki; podziękował za pilotowanie przyjęcia ustawy o RDS przez byłego ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zaznaczył, że przed nami wiele obszarów, w których trzeba przeprowadzić reformy; problemów, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć: od spraw społecznych po kwestie gospodarcze, jak chociażby reforma ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, energetyka, transport, górnictwo. Zaznaczył, że nowe rozwiązania ustawy o RDS dopuszczają udział w jej pracach ekspertów tak, by rozmowy były merytoryczne, by tworzyć wielki okrągły stół.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego obowiązuje od 11 września br., zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej i jest efektem zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem. Komisja od 26 czerwca 2013 r. nie zbierała się w pełnym składzie po tym, jak związki zawodowe zawiesiły swój udział w niej „zawiedzione brakiem dialogu” ze strony rządu Donalda Tuska. Związki uznały, że dialog w KT jest pozorowany, a rząd jedynie komunikuje swoje decyzje.

RDS_01