Badanie struktury związkowej przez GUS – stanowisko FZZ

W ostatnim czasie do szeregu organizacji ZZIT trafiły wystąpienia GUS o treści jak poniżej:

Szanowni Państwo,

Główny Urząd Statystyczny zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza SOF- 2 Sprawozdanie o działalności związków zawodowych.

Badanie to stanowi element prowadzonych przez statystykę publiczną badań najważniejszych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Służy ono ustaleniu liczby działających jednostek organizacyjnych związków zawodowych, form i rodzajów ich działalności oraz barier w jej prowadzeniu. W celu uzyskania wiarygodnych wyników ważne jest, żeby w badaniu wzięły udział wszystkie organizacje związkowe, w tym Państwa jednostka.

Udział w badaniu ma charakter obowiązkowy i wynika z art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1159).

Zgodnie z art. 10 ustawy o statystyce publicznej przekazane przez Państwa dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych.

Podstawową formą przekazania danych jest wypełnienie formularza SOF-2 w formie elektronicznej w Portalu Sprawozdawczym. Informacje o sposobie realizacji badania znajdą Państwo na odwrocie tej kartki.

Termin wypełnienia formularza SOF-2 upływa 17 października 2014 r

W tej sprawie FZZ zajęło stanowisko w czerwcu 2013 r.

Treść stanowiska FZZ: Stanowisko_do_GUS_badanie_struktury_zwiazkowej