Sekcja Młodych ZZIT

W dniach 19-21.09.2014r. w Nałęczowie odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZK. Jednym z kluczowych tematów było przyjęcie dokumentów powołujących Sekcję Młodych ZZIT.

Przez kilka poprzednich miesięcy Prezydium analizowało zasady funkcjonowania Sekcji oraz przygotowywało stosowne dokumenty regulujące pracę tego elementu struktury ZZIT. W tym czasie odbyły się wybory w poszczególnych okręgach, a delegaci z okręgów wzięli udział w spotkaniu w Nałęczowie.

Obradowała również Krajowa Komisja Rewizyjna oraz Władze Okręgu Lubelskiego. Po posiedzeniu Prezydium odbyło się I posiedzenie Sekcji Młodych. Zebranie prowadził Piotr Sadowski – opiekun Sekcji z ramienia Prezydium ZK. Podczas obrad wybrano Władze Sekcji:

1. Reczek Renata – przewodnicząca Sekcji Młodych ZZIT
2. Tarka Leszek – z-ca przewodniczącego
3. Janeczek Robert – sekretarz
4. Mazur Katarzyna – członek
5. Dziekan Jarosław – członek

oraz ustalono harmonogram dalszych działań.
Następnego dnia odbyło się szkolenie członków Związku prowadzone przez Inspektora PIP Lublin Marzannę Skorek.
W obradach i szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób.

Poniżej przedstawiciele Sekcji Młodych ZZIT ze swoim opiekunem.
SM_1