Inauguracyjne posiedzenie Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ

15 lipca 2015 r. w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ, w którym wziął udział Przewodniczący Forum Związków Zawodowych kol. Tadeusz Chwałka.

KB PPO powołana została uchwałą Prezydium Forum Związków Zawodowych na wniosek trzech ogólnopolskich organizacji związkowych: Związek Zawodowy Kontra, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników oraz Związek Zawodowy Sektora Obronnego.

Celem działalności Branży jest efektywne rozwiązywanie problemów Sektora Przemysłu Obronnego, a także kreowanie i podejmowanie wspólnej, jednolitej polityki uwzględniającej potrzeby organizacji związkowych działających w obrębie Branży. Skupione w Branży FZZ trzy ogólnopolskie Związki Zawodowe, reprezentując ok. 20 000 zatrudnionych w sektorze obronnym pracowników są silną reprezentacją skonsolidowanego przemysłu zbrojeniowego. Utworzona wspólna reprezentacja stawia sobie za zadanie wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia obronności państwa oraz interesów pracowników i pracodawców sektora obronnego, a także czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu projektów restrukturyzacji przemysłu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej. W tym celu deklaruje współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za obronność państwa.

20150715325_

Zarząd Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ tworzą:

 1. Henryk Dąbrowski.
 2. Zygmunt Dąbrowski.
 3. Waldemar Dudek.
 4. Janusz Hyjek.
 5. Krzysztof Kaźmierski.
 6. Małgorzata Kucab.
 7. Grzegorz Kucharski.
 8. Stefan Mistrzak.
 9. Andrzej Oniszek.
 10. Maciej Ostrowski.
 11. Kazimierz Palczykowski.
 12. Bronisław Sadowski.
 13. Dariusz Skwarek.
 14. Maria Sobótka.
 15. Stefan Sulikowski.
 16. Zdzisław Wawrzonek.
 17. Krystian Włosek.
 18. Artur Wolniarczyk.
 19. Sebastian Wujkiewicz.
 20. Danuta Zalewska.

W trakcie obrad dokonano wyboru Prezydium Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ w składzie:

 1. Małgorzata Kucab – Przewodnicząca.
 2. Waldemar Dudek – Wiceprzewodniczący.
 3. Bronisław Sadowski – Wiceprzewodniczący.
 4. Stefan Sulikowski – Wiceprzewodniczący.
 5. Janusz Hyjek – Sekretarz.
 6. Zygmunt Dąbrowski – Członek Prezydium.
 7. Maciej Ostrowski – Członek Prezydium.

Przyjęto również Regulamin obrad i funkcjonowania KB PPO, a także dyskutowano nad zadaniami stojącymi przed Branżą w najbliższych miesiącach.