Informacja dla mediów związków zawodowych PZL-Świdnik

Związki zawodowe działające w PZL Świdnik S.A. przygotowały wspólny projekt Ustawy „O Wzmocnieniu Przemysłowego Potencjału Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej”, który zakłada, że jednym z wyznaczników suwerenności państwa jest dysponowanie przez Polskę potencjałem umożliwiającym produkcję określonych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jak również zdolność do jego serwisowania, rozwijania i projektowania.

Wg obecnie obowiązujących przepisów Polski nie wiążą w tym zakresie żadne uregulowania unijne, ponieważ zgodnie z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, każde państwo członkowskie może udzielać zamówień w obszarze obronności w taki sposób, aby chronić swoje podstawowe interesy bezpieczeństwa.

Projekt ustawy jest uzupełnieniem polskiego porządku prawnego i zakłada obowiązkowe stosowanie kryterium terytorialności produkcji na terytorium RP, przy udzielaniu zamówień przeznaczonych wyłącznie dla celów wojskowych. Zamówienie na dostawy broni, amunicji czy materiałów wojennych dla polskiej armii powinno być udzielone w pierwszej kolejności podmiotowi polskiemu, jeżeli posiada takie zdolności wytwórcze, natomiast podmiot zagraniczny, może być dopuszczony tylko wtedy, gdy po pierwsze krajowy podmiot nie posiada takich możliwości, a po drugie uruchomi w Polsce działalność wspólnie z innym podmiotem polskim.

Projekt przewiduje uprawnienie Rady Ministrów do uchwalenia Narodowych Programów Partnerstwa na Rzecz Obronności (NPPRO), których realizacja powinna opierać się na wykorzystaniu istniejącego na terytorium RP potencjału przemysłowego, tworzonego przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. W przypadku, gdy nie aapharma.com jest to możliwe, NPPRO może zostać oparty na innych przedsiębiorcach, w tym zagranicznych, którzy poprzez przeniesienie do Polski zdolności produkcyjnych, udostępnienie know-how, nowych technologii i wiedzy, mogą tworzyć spółki celowe ze spółkami Skarbu Państwa lub z aapharma.com jednostkami sektora finansów publicznych.

Czytaj całość