Katarzyna Leszcz-Cimoszko w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.

29 października 2014 r. Forum Związków Zawodowych desygnowało Stanisława Taube na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020, natomiast Katarzynę Leszcz-Cimoszko na jego zastępcę.

Kol. Katarzyna Leszcz-Cimoszko jest członkiem Zarządu Krajowego ZZIT.