Wydatki na modernizację polskiej armii pod lupą Senatu

W dniu 14 kwietnia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Tematem była informacja MON dotycząca wykonania budżetu resortu w 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków przeznaczonych na realizację programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (posiedzenie niejawne).

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak informował, że w zeszłym roku na modernizację polskiej armii wydaliśmy ponad 8 mld zł. I choć nowy wojskowy sprzęt jest faktem, to prawdą są też coraz większe opóźnienia w wartym 130 miliardów złotych programie modernizacji.

Już wcześniej Polska starała się dozbroić (między innymi kupując niemieckie czołgi Leopardy), to w ostatnich latach powoli zaczął się zwiększać budżet MON, zaś samo ministerstwo stworzyło długą i wyczerpującą listę sprzętu, którego potrzebuje do obrony kraju.

Wydatki na modernizację polskiej armii do 2022 roku
System obrony powietrznej 26,4 mld zł
Zwalczanie zagrożeń na morzu 13,7 mld zł
Śmigłowce bojowe, VIP 11,5 mld zł
Modernizacja wojsk pancernych 8,6 mld zł
Transportery ROSOMAK 7,8 mld zł
Modernizacja wojsk rakietowych 6,9 mld zł
Systemy wsparcia dowodzenia 5,7 mld zł
Uzbrojenie żołnierza przyszłości TYTAN 3,1 mld zł
Rozpoznanie obrazowe i satelitarne 2,5 mld zł
Rozpoznanie patrolowe 1,5 mld zł
Samolot szkolno-treningowy AJT 1,4 mld zł
Symulatory i trenażery 1 mld zł
Samoloty transportowe 0,4 mld zł
Przeciwpancerne pociski SPIKE 0,4 mld zł
SUMA 90,9 mld zł

Źródło: Money.pl na podstawie programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”.

W zeszłym roku 8 mld zł przeznaczonych na modernizację techniczną armii, pochłonął zakup samolotów szkolno-treningowych M-346 Master, nowoczesnych rakiet do myśliwców F-16 i wyposażenia dla 2. Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego. Jak chwalił się minister obrony Tomasz Siemoniak, jego resort wydał 99,5 proc. pieniędzy przeznaczonych na modernizację armii w 2014 roku.

W bieżącym roku z kolei większych nakładów na armię nie będzie (nie licząc 5 mld zł, które rząd przeznaczy dodatkowo na spłatę rat za F-16). Na modernizację wydamy nieco ponad 8 mld zł. Za to już w przyszłym roku budżet MON znów się powiększy. Rząd zwiększył bowiem nakłady na obronę narodową, które od 2016 roku mają być równe co najmniej 2% PKB Polski. Dotychczas zaś kwota ta stanowiła 1,95% PKB. To oznacza, że do MON-u trafi około 800 mln zł więcej, niż w tym roku.

Zwiększanie wydatków na obronność to jedno z głównych ustaleń zeszłorocznego szczytu NATO w Newport. Państwa Paktu zobowiązały się, że na armię będą wydawały przynajmniej równowartość dwóch procent swojego PKB.

PKB MON

Dane za 2012 rok. źródło: Money.pl/Bank Światowy

Niepodzielnym liderem w rankingu krajów wydających na wojsko najwięcej są oczywiście Stany Zjednoczone (577 mld dolarów), prawie cztery razy więcej niż drugie w zestawieniu Chiny. Trzecia na liście Rosja przeznaczy na wojsko 60 miliardów, kolejne w zestawieniu Indie – niemal 57 miliardów, a zamykająca pierwszą piątkę Wielka Brytania – 51,5 miliarda. W porównaniu z tymi kwotami Polska z równowartością około 9 miliardów dolarów pozostaje ubogim krewnym.