Średnia płaca w kwietniu 2017 r. wyniosła 4488,08 zł

Wg komunikatu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2017 r. wyniosło 4488,08 zł (wzrost o 4% r/r).

Rok wcześniej w kwietniu 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wyniosło 4312,64 zł.

W marcu 2017 r. wyniosło 4577,30 zł, natomiast w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4390,29 zł.