VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT

W dniach 26-28 maja 2017 roku w Suchedniowie odbędzie się VII Krajowy Zjazd
Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

Zjazd kończy 5-letnią kadencję władz Związku, a delegaci wybrani w 13 okręgach wybiorą nowe władze na kadencję 2017-2022.

Miejscem zjazdu jest Hotel Paradiso w Suchedniowie.

Poniżej wspomnienie z poprzednich zjazdów.