Wybory do ZW FZZ na Dolnym Ślasku

W dniu 27 stycznia br. w Karpaczu odbyły się wybory do prezydium zarządu FZZ Województwa Dolnośląskiego.
W posiedzeniu order phentermine online uczestniczyło 47 delegatów na 57 wykazanych na liście oraz dwóch przedstawicieli władz FZZ: przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka i przewodniczący KR Zdzisław Gnaciński.

Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego FZZ na Dolnym Śląsku wybrany został Krzysztof Kisielewski.
Do prezydium ZW FZZ wybrano wiceprzewodniczących :

Anita Kraśnicka – Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP
Grażyna Musiałkiewicz – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
Wiesław Pacholik – Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
Marian Radoła – NSZZ Solidarnośc 80
Stanisław Szapował – Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
Mariusz Zarzycki – Ogólnopolskie Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
Na członka prezydium zarządu ds. WRZ wskazano Henryka Jarczoka.

Tadeusz Chwałka, w modalert ramach dyskusji, wypowiadał się na temat działań FZZ: IV kongresu FZZ i zmian po kongresie, projektu ustawy o dialogu społecznym, funkcjonowaniu FZZ i projektowanych zmianach, sytuacji związkowej w kraju, a szczególnie na Śląsku oraz możliwości działalności FZZ w oparciu o składkę 30 gr od członka na miesiąc.

Podjęto uchwałę over the counter antibiotics ws. wniesienia inicjatywy dla FZZ do podjęcia działań na rzecz wydłużenia urlopu do 5 tygodni dla pracowników zatrudnionych w 5-dniowym tygodniu pracy przy wydłużonym wiek emerytalnym tj. zrównaniu w tym zakresie z „zachodnią ” UE.

H.J.