Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W dniu 14 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zebrała się Rada Dialogu Społecznego na inauguracyjnym posiedzeniu. Przewodniczył Piotr Duda, obecni byli Premier Beata Szydło, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Senatu Stanisław Karczewski. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Stanisław Stolorz, Lucyna Dargiewicz, Dariusz Trzcionka, Marek Mnich, Mariusz … Czytaj dalej

Arkadiusz Siwko prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej

We wtorek 8 grudnia 2015 r. walne zgromadzenie wspólników Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA wybrało nową radę nadzorczą. Następnego dnia Rada Nadzorcza PGZ odwołała dotychczasowy zarząd spółki i powołała nowy,  na czele którego stanął Arkadiusz Siwko. Rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz poinformował w komunikacie o nowej Radzie Nadzorczej PGZ oraz nowym Zarządzie. W skład rady nadzorczej weszli: … Czytaj dalej

Okrojenie wydatków MON w 2015 roku

Rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz po wtorkowym posiedzeniu rządu poinformował, że podjęto decyzję o zmniejszeniu tegorocznego budżetu MON o ponad 200 mln zł. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015, zakładający, że dochody budżetu państwa będą w bieżącym roku 2015 niższe od zaplanowanych o 10,4 mld zł, tj. o 3,5 procent. … Czytaj dalej