Zygmunt Mierzejewski Sekretarzem Generalnym FZZ

W dniu 28.03.2017 r. Zarząd Główny FZZ powołał Zygmunta Mierzejewskiego na stanowisko Sekretarza Generalnego FZZ. Kol. Z. Mierzejewski złożył rezygnację z funkcji członka Prezydium FZZ oraz rezygnację z udziału w Radzie Dialogu Społecznego. Zadaniem Sekretarza Generalnego jest nadzór nad przygotowaniem wszelkich projektów uchwał i stanowisk FZZ, koordynowanie i nadzorowanie działalności Branż, struktur terenowych, koordynowanie i … Czytaj dalej

Protesty w ArcelorMittal

Negocjacje płacowe w ArcelorMittal rozpoczęły się w ubiegłym roku, ale stronom do tej pory nie udało się dojść do porozumienia, mimo że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, rozmowy powinny zostać zakończone jeszcze w grudniu Od kilku dni związkowcy z koncernu ArcelorMittal Poland nie opuszczali budynku dyrekcji spółki w oczekiwaniu na zawarcie porozumienia płacowego. Przedstawiciele pracodawcy … Czytaj dalej

Działacz związkowy laureatem prestiżowej nagrody gospodarczej

W dniu 25.03.2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie Zygmunt Mierzejewski odebrał z rąk przewodniczącego kapituły prof. dr hab. inż. Jerzego Klamki Honorowe Wyróżnienie Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rządu w randze wiceministrów, posłowie, wybitni działacze gospodarczy, laureaci … Czytaj dalej

Przejście na emeryturę nie dla wszystkich atrakcyjne

Podczas gdy jedni marzą o spokojnej emeryturze, inni chcieliby pracować jak najdłużej. Rząd planuje premie dla osób, które zdecydują się na dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Od października 2017 r. powszechny wiek emerytalny w przypadku kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.  To nie znaczy, że automatycznie po osiągnięciu tego wieku pracownik … Czytaj dalej

Średnia płaca w lutym 4304,95 zł

W lutym 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) było wyższe o 4,6 proc. rok do roku i wyniosło 5976,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,0 proc. i wyniosło 4304,95 zł” – podał GUS. Według analityków z Raiffeisen Bank Polska luty dostarczył kolejne dowody na dobrą … Czytaj dalej

Nowy Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZZIT

W dniu 10.03.2017 r. odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Mazowieckiego. Wybrano Zarządu Okręgu na kadencję 2017-2021 w składzie: –  Jarosław Florjańczyk – Przewodniczący –  Artur Żelazko – I Wiceprzewodniczący –  Adam Chrustowicz – II Wiceprzewodniczący, Skarbnik –  Izabela Łukaszuk-Dziuba – Sekretarz Zarządu –  Krzysztof Krasowski – Członek Zarządu Zarząd Okręgu dokonał wyboru Przewodniczącego Zarządu Okręgu … Czytaj dalej