Posiedzenie plenarne Trójstronnego Zespołu Branży Energetycznej. CPS Dialog, Warszawa

W dniu 1 lipca 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, którego celem było ustalenie wspólnych stanowisk w kwestiach objętych porządkiem obrad posiedzenia plenarnego TZBE. Z ramienia Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Sekcji Krajowej Energetyki kol. Marek Solecki i kol. Przemysław Możejko. W … Czytaj dalej

Pikieta protestacyjna w obronie Wielkiego Pieca i Stalowni w Krakowie

W maju bieżącego roku Dyrekcja ArcelorMittal Poland podjęła decyzję o wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie. Pomimo podjęcia przez organizacje związkowe szeregu inicjatyw i włączeniu się do rozmów z przedstawicielami ArcelorMittal nawet przedstawicieli Rządu RP sytuacja na obecną nie uległa poprawie. W związku z tym na dzień 24.07.2019 wszystkie działające organizacje związkowe … Czytaj dalej

15 Seminarium ochrony pracowników branży chemicznej. Lizbona

W dniach 27-28.06.2019 w Lizbonie odbyło się 15 Seminarium na temat chemi­kaliów i ochrony pracowników przed ich działaniem ze szczególnym zwróceniem uwagi na kancerogenność sub­stancji używanych w różnych dziedzinach współczesnego przemysłu. W spotkaniu brał udział przedstawiciel naszej organizacji związkowej kolega. Stefan Łubniewski. Poniżej sprawozdanie z seminarium. Sprawozdanie z Seminarium

Posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Warszawa

W dniu 27.06.2019 r. w Warszawie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel ZZIT wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego – Wojciech Kulej. Na posiedzeniu Zespołu firma Atmoterm S.A. z Opola przedstawiła Raport pod tytułem Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w … Czytaj dalej