ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Category archive: Aktualności

Szkolenie organizowane przez ETUI „The European Pillar of Social Rights and the Strengthening of European Political Integration”

Szkolenie organizowane przez ETUI „The European Pillar of Social Rights and the Strengthening of European Political Integration”

W dniach 17-19 stycznia 2018 we Florencji odbyło się szkolenie nt „The European Pillar of Social Rights and the Strengthening of European Political Integration”. Szkolenie było prowadzone przez doświadczonych trenerów z ETUI, ETUG oraz nauczycieli akademickich m.in. z Louvain University. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele związków zawodowych z Włoch, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Estonii, Litwy, Szwecji,…

Nadzwyczajny zjazd delegatów SKE

W dniu 19.01.2018 w Łodzi odbył się Nadzwyczajny zjazd delegatów Sekcji Krajowej Energetyki. Na zjeździe potwierdzono legalność obecnie wybranego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalono, że najbliższe wybory nowych władz sekcji odbędą się wraz z końcem kadencji na jesieni tego roku.

Konferencja w Ministerstwie Rozwoju – „Motoryzacja Przemysł Nauka”

Konferencja w Ministerstwie Rozwoju – „Motoryzacja Przemysł Nauka”

W dniu 07.12.2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju odbyła się kolejna Konferencja dotycząca Motoryzacji pod nazwą „Motoryzacja Przemysł Nauka” Ze strony FZZ i SKP Motoryzacyjnego w Konferencji uczestniczył kolega Wojciech Kulej. Konferencje na temat Motoryzacji ( już czwarta) odbywają się równolegle do posiedzeń Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego ( również cztery). Na…

IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

W dniu 30.11.2017 odbyło się w Warszawie IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. W posiedzeniu które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju brał udział przedstawiciel naszego związku Ireneusz Ćwir. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy: 1. Prezentacja i omówienie projektu „Polska Strefa Inwestycji”. Projekt ten zakłada likwidację specjalnych stref ekonomicznych a zarazem rozszerzyć zachęty…

Szkolenie organizowane przez ETUI „Hydra pracy prekaryjnej”

Szkolenie organizowane przez ETUI „Hydra pracy prekaryjnej”

W dniach 29.11-01.12 17r. w Atenach odbyło się szkolenie nt ”Hydra pracy prekaryjnej”- zorganizowane przez E.T.U.I. W szkoleniu uczestniczyło 20 uczestników, członków europejskich central związkowych. FZZ reprezentował Bronisław Urban ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Program szkolenia obejmował poniższą tematykę: a/ Wprowadzanie do szkolenia i prezentacja uczestników. b/ Niestabilna praca w Europie. c/ Charakterystyczne cechy…

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, ZK ZZIT, KKR ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, ZK ZZIT, KKR ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT

W dniach 1-2 grudnia 2017 w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT, Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT. Oprócz omówienia bieżących tematów podczas spotkania przyjęto: – plan pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządu Krajowego w 2018 roku, – preliminarz budżetowy związku na 2018…

Konsultacje społeczne EUROCADRES

Konsultacje społeczne EUROCADRES

Konsultacje społeczne dotyczące trzech tematów: Dostęp do ochrony socjalnej, Europejski Urząd Pracy, Europejski numer ubezpieczenia społecznego,   Drodzy koledzy, Eurocadres jako europejski międzysektorowy partner społeczny jest konsultantem w trzech wyżej wymienionych tematach i istnieje szansa dla innych organizacji, a także osób indywidualnych, aby wypowiedzieć się w tych kwestiach w drodze konsultacji społecznych: Dostęp do ochrony…

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT

W dniach 23-24.11.2017 w Puławach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT. W wyniku wyborów nowym przewodniczącym Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT na III kadencję został wybrany kolega Artur Kwiatkowski z Anwilu S.A. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Andrzej Bet z Anwilu S.A., Marek Kuczyński z GA Puławy S.A. i Karol Rycko z GA ZCh Police…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój” – Warszawa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój” – Warszawa

25 listopada 2017 w „Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej” – odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”. W panelu dyskusyjnym uczestniczył Zygmunt Mierzejewski. Otwierając konferencję Rektor Waldemar Gajda podkreślił dużą wagę rozpoczynającej się Konferencji. Celem konferencji jest przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników,…

Menu