Sekcja Młodych ZZIT

W dniach 19-21.09.2014r. w Nałęczowie odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZK. Jednym z kluczowych tematów było przyjęcie dokumentów powołujących Sekcję Młodych ZZIT. Przez kilka poprzednich miesięcy Prezydium analizowało zasady funkcjonowania Sekcji oraz przygotowywało stosowne dokumenty regulujące pracę tego elementu struktury ZZIT. W tym czasie odbyły się wybory w poszczególnych okręgach, a delegaci z okręgów wzięli … Czytaj dalej

Badanie struktury związkowej przez GUS – stanowisko FZZ

W ostatnim czasie do szeregu organizacji ZZIT trafiły wystąpienia GUS o treści jak poniżej: Szanowni Państwo, Główny Urząd Statystyczny zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza SOF- 2 Sprawozdanie o działalności związków zawodowych. Badanie to stanowi element prowadzonych przez statystykę publiczną badań najważniejszych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Służy ono ustaleniu liczby działających jednostek organizacyjnych związków … Czytaj dalej

Sejm odrzucił projekt dot. zmian w kodeksie pracy

Sejm odrzucił w piątek projekt nowelizacji kodeksu pracy, który miał wzmocnić ochronę praw pracowniczych. Projekt przygotował Twój Ruch. Skrytykowała go większość sejmowych klubów, a PiS wnioskował o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Projekt miał wzmocnić ochronę praw pracowników m.in. rozszerzyć ochronę przed dyskryminacją, włączając do katalogu cech prawnie chronionych tożsamość płciową i stan cywilny i … Czytaj dalej

Związki apelują o zmianę polityki energetycznej

Liderzy trzech największych polskich central związkowych: Piotr Duda z NSZZ Solidarność, Jan Guz z OPZZ i Tadeusz Chwałka z Forum Związków Zawodowych zwrócili się do premiera Donalda Tuska, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej polski rząd w całości odrzucił projekt Komisji Europejskiej zaostrzający politykę klimatyczną UE. Szefowie państw członkowskich UE podejmą decyzję w sprawie tego … Czytaj dalej

Inspektor PIP policzy związkowców

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którą liczbę członków związków zawodowych w firmach będzie weryfikować Państwowa Inspekcja Pracy. Obecnie przedsiębiorca opiera się na oświadczeniu zarządu organizacji związkowej lub może wnioskować do sądu o sprawdzenie liczebności organizacji. W tym drugim przypadku procedura może potrwać nawet kilka lat. /źródło: … Czytaj dalej

Spory zbiorowe tylko dla reprezentatywnych?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55, poz. 236 ze zm.). Nowym rozwiązaniem, które znajdzie się w ustawie, będzie wprowadzenie kryteriów reprezentatywności w sporach zbiorowych. Oznacza to, że małe związki stracą prawo do wszczynania sporu czy organizowania strajku w … Czytaj dalej

Projekt budżetu przesłany Komisji Trójstronnej

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało  w czwartek PAP, że przyjęty wstępnie w środę przez rząd projekt ustawy budżetowej został 3 września przekazany do konsultacji Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Rządowi nie przeszkadza fakt, że od czerwca 2013 r. związki zawodowe nie uczestniczą w pracach Komisji Trójstronnej. Projekt budżetu na rok 2015 zakłada, że deficyt w przyszłym … Czytaj dalej

Projekt zmiany zasad wynagradzania za pracę w sobotę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi świadczącemu pracę w dniu wolnym od pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić zastępczo innego dnia wolnego. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt dotyczy zlikwidowania zróżnicowania stosowania zasad wynagradzania pracownika za pracę w dni wolne od pracy – w soboty i w niedziele. Pomysłodawcami projektu … Czytaj dalej

Polska Grupa Zbrojeniowa zainaugurowała działalność

Drugiego dnia XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, odbywającego się w Kielcach, odbyła się uroczysta inauguracja działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). W ramach holdingu PGZ działa ponad 30 firm zatrudniających ponad 16 tys. pracowników. W uroczystości uczestniczył minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński. Podczas inauguracji prezes PGZ Wojciech Dąbrowski powiedział: „Tworzymy … Czytaj dalej

Zebranie Sekcji Przemysłu Obronnego ZZIT

W dniu 2 września 2014 na terenie Targów Kielce podczas XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbędzie się spotkanie członków Sekcji Przemysłu Obronnego ZZIT. Planowana tematyka zebrania to analiza zaawansowania konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz dyskusja nad planowanymi zmianami w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Przemysłu Obronnego i Lotniczego.