Przedłużono termin składania ofert na kupno AUTOSANU

Do 29 stycznia 2016 r. wydłużony został termin na składanie ofert kupna będącego w upadłości zakładu Autosan S.A.  – poinformował sędzia komisarz nadzorujący upadłość fabryki Andrzej Leśniak. Autosan jest w upadłości od początku października 2013 r. Wniosek o upadłość zgłosił ówczesny zarząd spółki. Pod koniec maja 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Krośnie umorzyła śledztwo ws. upadłości … Czytaj dalej

Wzrosło zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie trzech kwartałów 2015 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 8 255,2 tys. osób i było o 0,8 proc. wyższe niż przed rokiem – podał GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 933,51 zł i było wyższe o 3,4 proc.  ZATRUDNIENIE Stosunkowo wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 4,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca … Czytaj dalej

Ozusowanie umów zlecenia

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają ozusowanie umów zlecenia. Składka emerytalna będzie płacona do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zarówno w ocenie viagra argentina marcas pracodawców, jaki i związkowców zmiany te będą korzystne dla pracowników. Przepisy wprowadziła uchwalona przez Sejm w październiku 2014 r. nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Nowela uniemożliwia … Czytaj dalej