Ogólnopolskie dni protestu

Prezydium Forum Związków Zawodowych w dniu 12 lutego 2015 r., podjęło decyzję poparcia działań Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, powołanego przez trzy reprezentatywne centrale związkowe: FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Forum mestinon for sale deklaruje również włączenie się do prowadzonych przez Komitet akcji w poszczególnych województwach. Obecne protesty stanowią kontynuację postulatów z września 2013 r. Przez minione półtora … Czytaj dalej

Od 2016 r. Polska ma więcej wydawać na zbrojenia

Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o modernizacji sił zbrojnych – podniósł próg wydatków z budżetu z 1,95 do ponad 2 proc. PKB. W bieżącym roku Polska wydatki na uzbrojenie polskiej armii wyniosą 38 mld zł – z tego przeszło 5 mld zł to rata za samoloty F-16. W przyszłym roku będzie to o ok. 0,8-1 … Czytaj dalej

Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” 2015

Reindustrializacja Polski i Europy, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a to wszystko w warunkach bezprecedensowych napięć geopolitycznych – to wyzwania, przed jakimi staniemy do 2020 roku. Mówiono o tym w dniu 9 lutego w hotelu Sheraton w Warszawie podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015. Przewodnim motywem całego Forum była szansa na przełomowe zmiany, które … Czytaj dalej

Kwota wolna od podatku bez zmian – zdecydował w piątek Sejm

Sejm odrzucił projekt Twojego Ruchu, który zakładał podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu zależnego od dochodów potrzebnych do zapewnienia minimum egzystencji. Zgodnie z obecnymi przepisami nie podlegają opodatkowaniu dochody do kwoty 3091 zł, a tzw. kwota zmniejszająca podatek to 556,02 zł. Autorzy propozycji order phentermine online wyjaśnili, że chodzi o dochody nieprzekraczające kwoty, która … Czytaj dalej

Liczba związkowców a nierówności dochodowe

Im mniej osób działa w związkach, tym większy odsetek dochodu trafia do najbogatszych. Colin Gordon, profesor historii z Uniwersytetu w Iowa, badając nierówności w zakresie dochodów między najbogatszymi a najbiedniejszymi w ciągu ostatnich stu lat, postanowił porównać te dane z odsetkiem pracowników należących do związków zawodowych. Zauważył niezwykłą zależność między liczbą związkowców a dochodami 10 … Czytaj dalej

Pismo do Premier Ewy Kopacz

Związkowcy z Huty im. T. Sendzimira w Krakowie wystosowali do pani Premier Ewy Kopacz pismo odnośnie wyśrubowania norm środowiskowych dla przemysłu ciężkiego. Pod wystąpieniem podpisali się również związkowcy z Dąbrowy Górniczej. W piśmie zwracają uwagę, że ceny energii w UE są nawet 3-krotnie wyższe niż w USA, przez co przemysł ciężki nie jest konkurencyjny. Rośnie … Czytaj dalej

Wybory ZW FZZ w Małopolsce

Wybory odbyły się w Domu Kolejarza przy ul. Filipa 6 w Krakowie. Na 56 delegatów  z woj. małopolskiego obecnych było 42 delegatów. Ustępujący Przewodniczący ZW FZZ na Małopolskę kol. Witold Sochacki zrezygnował z kandydowania na następną kadencję – przechodzi na zasłużoną emeryturę. Przewodniczącą ZW FZZ w Małopolsce została wybrana kol. Grażyna Gaj (OZZPiP) http://www.grazynagaj.za.pl/ Wybrano … Czytaj dalej

Zmian w umowach o pracę w 2015 roku

W roku 2015 nastąpi szereg zmian w prawie pracy, zwłaszcza w  umowach o pracę. Już w życie weszło ozusowanie śmieciówek, a jeśli over the counter antibiotics uda się przeforsować kolejną nowelizację Kodeksu pracy, to między innymi maksymalny okres zatrudnienia terminowego u danego pracodawcy będzie wynosił 33 miesiące. Natomiast dopiero od 1 stycznia 2016 r. powstanie … Czytaj dalej