Propozycje PO jeszcze bardziej uelastycznią polski rynek pracy?

Przedstawiona przez PO podczas konwencji wyborczej propozycja jednolitego kontraktu zaszkodzi zatrudnionym na etaty, gdyż „uelastyczni” ich pracę. Wcale nie pomoże zaś pracującym na umowy cywilnoprawne. Dla nich ważniejsze byłoby egzekwowanie istniejącego prawa – mówi PAP Łukasz Komuda, ekspert ds. rynku pracy z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Idea jednolitego kontraktu, czyli nabywania coraz większych świadczeń im dłużej … Czytaj dalej

1850 zł – płaca minimalna od 1 stycznia 2016

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. określono tę kwotę na 1850 zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało wzrost płacy minimalnej o 100 zł (5,7%) do 1850 zł w 2016 r. Rząd przyjął tę propozycję na początku czerwca. Ponieważ od czerwca … Czytaj dalej

Projekt ustawy o wzmocnieniu przemysłu obronnego RP – zbieramy podpisy

Związkowcy z „PZL – Świdnik” S.A przygotowali obywatelski projekt ustawy o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to projekt polityczny, liczymy zatem na poparcie ze strony przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, świata nauki czy samorządowców na terenie których działają firmy zbrojeniowe oraz wszystkich pracowników przemysłu obronnego w Polsce. Zwracamy się także z prośbą o poparcie … Czytaj dalej

Spotkanie makroregionalne 4 okręgów ZZIT

W dniach 11-13 września 2015 r. w Stegnie odbędzie się spotkanie makroregionalne 4 okręgów: – Pomorskiego – Zachodniopomorskiego – Warmińsko-Mazurskiego – Mazowieckiego Spotkanie połączone będzie z nadzwyczajnym posiedzeniem Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT. W programie jest również szkolenie oraz spotkanie Prezydium ZK z przedstawicielami okręgów.

Poparcie postulatów i działań OZZPiP przez Prezydium ZK ZZIT

Prezydium Związku Zawodowego Inżynierów i Techników skierowało pismo do Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z poparciem ich postulatów i podjętych działań w sprawie poprawy warunków pracy i płacy o poniższej treści:  Warszawa, 07.09.2015 Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  ul. Podwale 11 lok. 311, 00 – 252 Warszawa Szanowne Koleżanki … Czytaj dalej

Komitet ds. Umowy Partnerstwa – wybór przedstawiciela partnerów spoza administracji

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyły się dwa spotkania robocze partnerów, dotyczące roli przedstawiciela partnerów spoza administracji w Prezydium Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP) oraz sposobu jego wyłaniania. Ustalono, że każda z czterech grup partnerów spoza administracji: – organizacji pracowników i organizacji pracodawców, – organizacji pozarządowych, – izb gospodarczych – środowiska akademicko-naukowego, wskaże po jednym … Czytaj dalej