Przedstawiciele PZL – Świdnik w ERZ AgustaWestland

W piątek 25 lipca w „PZL-Świdnik” S.A. podpisano Porozumienie rozszerzające Europejską Radę Zakładową (ERZ) koncernu AgustaWestland o przedstawicieli polskiego producenta śmigłowców. W uroczystości perfekcyjnie zorganizowanej przez zarząd koncernu i zakładowe organizacje związkowe udział wzięli: Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka i Przewodnicząca Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Teresa Paczyńska oraz powołani na … Czytaj dalej

Zmiany w ochronie roszczeń pracowniczych

Weszły w życie zmiany w prawie, które mają poprawić sytuację pracowników upadłych firm w przypadku, gdy zagraniczny sąd wszczął postępowanie upadłościowe, a ponowne postępowanie ogłosił sąd w Polsce. Wcześniej nie mieli oni takiej ochrony. Wchodzącą w życie nowelizację przygotował Senat w związku z przypadkiem polskiej firmy, której upadłość ogłosił francuski sąd. Po wszczęciu ponownego postępowania … Czytaj dalej

Zawody męskie i kobiece

Na europejskim rynku pracy można zauważyć wyraźny podział na zawody, w których dominują kobiety i zawody, w których dominują mężczyźni. Jak wskazuje najnowsze raport opublikowany przez Eurofound, 60% kobiet i 64% mężczyzn pracuje w zawodach, w których praca w dużej mierze uwarunkowana jest posiadaną płcią. Grupami zawodowymi typowo męskimi okazały się być w szczególności robotnicy … Czytaj dalej

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12,0 proc.

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12,0 proc. wobec 12,5 proc. w maju – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba bezrobotnych wyniosła 1 912,6 tys. osób (w tym 972,8 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 74,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 196,6 tys. osób, tj. o 9,3%. W czerwcu pracodawcy zgłosili … Czytaj dalej

12 proc. pracowników to związkowcy

Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS w maju 2014 r. na liczącej 1074 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski wynika, że 12 proc. pracowników najemnych deklaruje członkostwo w związkach zawodowych. 37 proc. wskazało, że w ich firmie nie ma możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania. 16 proc. wskazało na nieprzepisowe warunki pracy, … Czytaj dalej

Zamykanie dla oszustów furtek w kodeksie pracy

Wiceminister Jacek Męcina (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) na posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 15.07.2014 zapowiedział zmiany w kodeksie pracy zmierzające do eliminowania możliwości nadużywania przepisów. Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że nadużywany jest zwłaszcza art. 29, który pozwala zawrzeć pisemną umowę z pracownikiem w dniu podjęcia przez niego pracy, a nie przed. Pracodawca nie … Czytaj dalej

Co trzeci pracodawca nie płaci za nadgodziny

Prawie jedna trzecia pracodawców skontrolowanych przez Państwową Inspekcje Pracy (PIP) nie wypłaca wynagrodzenia za nadgodziny. W stosunku do dwóch poprzednich lat liczba firm niepłacących za nadgodziny wzrosła prawie dwukrotnie. W Raporcie PIP czytamy, że nieprawidłowości w zakresie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych wynikają głównie z poszukiwania oszczędności, nieznajomości przepisów prawa pracy oraz świadomego naruszania przepisów. (więcej: Państwowa Inspekcja Pracy )

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2014 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2014 r. wyniosło 3943,01 zł brutto, co oznacza, że wzrosło o 3,5 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosło o 1,7 proc. – podał w środę GUS. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w czerwcu było zatrudnionych 5 mln 526,1 tys. osób, czyli rdr zatrudnienie … Czytaj dalej

Stopa bezrobocia w W. Brytanii najniższa od blisko 6 lat

Stopa bezrobocia w okresie trzech miesięcy do końca maja obniżyła się w W. Brytanii do 6,5 proc. i jest najniższa od grudnia 2008 r. W analogicznym okresie ub. r. wynosiła 7,8 proc. ogółu zatrudnionych – poinformował w środę Narodowy Urząd Statystyczny (ONS). Ogółem w okresie marzec – maj liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 121 tys. … Czytaj dalej

Wynagrodzenia w I kwartale 2014 wg GUS

GUS opublikował opracowanie „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2014 r.”, w którym zamieszczono wiele interesujących informacji dotyczących rynku pracy. Zatrudnienie wyniosło ponad 8,1 mln (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolnictwa indywidualnego, zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i in. oraz zatrudnionych w działalności w zakresie obrony … Czytaj dalej