Konferencja w Ministerstwie Rozwoju – „Motoryzacja Przemysł Nauka”

W dniu 07.12.2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju odbyła się kolejna Konferencja dotycząca Motoryzacji pod nazwą „Motoryzacja Przemysł Nauka” Ze strony FZZ i SKP Motoryzacyjnego w Konferencji uczestniczył kolega Wojciech Kulej. Konferencje na temat Motoryzacji ( już czwarta) odbywają się równolegle do posiedzeń Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego ( również cztery). Na … Dowiedz się więcej

IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

W dniu 30.11.2017 odbyło się w Warszawie IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. W posiedzeniu które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju brał udział przedstawiciel naszego związku Ireneusz Ćwir. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy: 1. Prezentacja i omówienie projektu „Polska Strefa Inwestycji”. Projekt ten zakłada likwidację specjalnych stref ekonomicznych a zarazem rozszerzyć zachęty … Dowiedz się więcej

Szkolenie organizowane przez ETUI „Hydra pracy prekaryjnej”

W dniach 29.11-01.12 17r. w Atenach odbyło się szkolenie nt ”Hydra pracy prekaryjnej”- zorganizowane przez E.T.U.I. W szkoleniu uczestniczyło 20 uczestników, członków europejskich central związkowych. FZZ reprezentował Bronisław Urban ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Program szkolenia obejmował poniższą tematykę: a/ Wprowadzanie do szkolenia i prezentacja uczestników. b/ Niestabilna praca w Europie. c/ Charakterystyczne cechy … Dowiedz się więcej

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, ZK ZZIT, KKR ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT

W dniach 1-2 grudnia 2017 w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT, Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT. Oprócz omówienia bieżących tematów podczas spotkania przyjęto: – plan pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządu Krajowego w 2018 roku, – preliminarz budżetowy związku na 2018 … Dowiedz się więcej

Konsultacje społeczne EUROCADRES

Konsultacje społeczne dotyczące trzech tematów: Dostęp do ochrony socjalnej, Europejski Urząd Pracy, Europejski numer ubezpieczenia społecznego,   Drodzy koledzy, Eurocadres jako europejski międzysektorowy partner społeczny jest konsultantem w trzech wyżej wymienionych tematach i istnieje szansa dla innych organizacji, a także osób indywidualnych, aby wypowiedzieć się w tych kwestiach w drodze konsultacji społecznych: Dostęp do ochrony … Dowiedz się więcej