DEBATA TRÓJSTRONNA W TVP INFO

DEBATA TRÓJSTRONNA W TVP INFO   Po marcowym wyroku sędziów z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, którzy uznali polskie przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy na czas określony za niezgodne z prawem unijnym, pracodawcy i związkowcy próbują znaleźć konsensus, choć interesy związków zawodowych są dalekie od interesów pracodawców. Pojawia się jednak światełko w tunelu, czego wyrazem … Czytaj dalej

Wybory w Okręgu Małopolskim

Wybory w Okręgu Małopolskim   W dniu 4 kwietnia 2014 w Krakowie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Małopolskiego. W konferencji wzięli udział delegaci organizacji zakładowych ZZIT, a także aapharma.com zaproszeni goście: Witold Sochacki – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Jan Zagórski – prezes Oddziału SIMP w Krakowie Janusz Hyjek – członek Prezydium ZK ZZIT Konferencja była … Czytaj dalej

Zmarł Andrzej Ciszewski – prezes SIMP

Zmarł Andrzej Ciszewski – prezes SIMP W dniu 06.03.2014 w wieku 72 lat zmarł dr inż. Andrzej Ciszewski – wieloletni prezes SIMP. Nabożeństwo odbędzie się 14 marca 2014r. o godz. 12:00 http://aapharma.com/ w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki przy ulicy Ks. Skorupki http://aapharma.com/ 9. Pogrzeb odbędzie się o godz. 13:30 na Cmentarzu Rzymskokatolickim p.w. … Czytaj dalej

Spotkanie Wojciecha Olejniczaka z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych

Spotkanie Wojciecha Olejniczaka z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych.   Europa socjalna gwarantuje bezpieczeństwo, a Europa nastawiona na konsumpcjonizm i finansjerę trudne czasy dla biednych, dlatego socjaliści i związki zawodowe muszą mówić jednym głosem – to konkluzja ze spotkania Wojciecha Olejniczaka z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych.( Grupie FZZ przewodniczył Pzrewodniczący Z.M) Do spotkania doszło w siedzibie … Czytaj dalej

Związkowi prawnicy rozpoczęli prace nad nową ustawą o dialogu społecznym

Związkowi prawnicy rozpoczęli prace nad nową ustawą o dialogu społecznym 10 marca 2014 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie prawników trzech reprezentatywnych centrali związkowych, w tym Forum Związków Zawodowych, którzy rozpoczęli prace nad przygotowaniem propozycji założeń do projektu ustawy o nowej instytucji dialogu społecznego, która ma zastąpić dotychczasową Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Prace zespołu … Czytaj dalej

ZWIĄZKOWCY Z FZZ NA KONFERENCJI W BRUKSELI

ZWIĄZKOWCY Z FZZ NA KONFERENCJI W BRUKSELI.   Delegacji przewodniczył Wiceprzewodniczący FZZ i Przewodniczący ZZIT Z.Mierzejewski Zjednoczona Europa musi być oparta na silnych fundamentach, w których takie pojęcia jak solidaryzm czy równość społeczna nabiorą nowego znaczenia – do takich wniosków doszli uczestnicy XV Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w stolicy Unii Europejskiej. Polskie stanowisko reprezentowali tam m.in. … Czytaj dalej

Kontrola stanu trzeźwości osób na terenie zakładów

Kontrola stanu trzeźwości osób na terenie zakładów 1. Pracodawca nie ma obowiązku konsultowania treści komunikatu oraz sposobu procedowania przy badaniu trzeźwości pracowników; 2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z póź. zm.), na żądanie kierownika zakładu pracy, … Czytaj dalej

IV Kongres Forum Związków Zawodowych

W dniach 13-14 maja 2014 r. w Falentach k. Warszawy obradował IV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy FZZ. W kongresie uczestniczyli delegaci reprezentujacy ZZIT: Teresa Paczyńska, Norbert Brożek, Marek Dyżakowski, Janusz Hyjek, Seweryn Konieczny, Wojciech Kulej, Zygmunt Mierzejewski, Janusz Rycko, Bronisław Urban. W wyniku wyborów przewodniczącym FZZ został po raz drugi Tadeusz Chwałka (PZZ „KADRA”). Przedstawiciele ZZIT będą … Czytaj dalej

Wyjaśnienie związku z publikacją na stronie intranetowej MZZ „Jedność-Puławy” z dnia 21 lutego

Wyjaśnienie związku z publikacją na stronie intranetowej MZZ „Jedność-Puławy” z dnia 21 lutego W związku z tym, że na stronie Intranetowej MZZ „Jedność-Puławy” ukazała sie datowana na 21 lutego publikacja podpisana „Andrzej Smętek – przewodniczący ZZIT” informuję, że Andrzej S. bezprawnie oświadczył w tej publikacji, iż jest przewodniczącym Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w naszej … Czytaj dalej

ZWIĄZKOWI PRAWNICY PRZEKAZALI SZEFOM PROJEKT ZAŁOŻEŃ WS. ZMIAN W DIALOGU

ZWIĄZKOWI PRAWNICY PRZEKAZALI SZEFOM PROJEKT ZAŁOŻEŃ WS. ZMIAN W DIALOGU   7 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie prawników reprezentujących trzy centrale związkowe, którzy przygotowali ostateczne, na tym etapie, propozycje założeń do ustawy regulujące powstanie i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Przekazali je teraz władzom swoich organizacji.   RDS oraz … Czytaj dalej