Stopa bezrobocia w W. Brytanii najniższa od blisko 6 lat

Stopa bezrobocia w okresie trzech miesięcy do końca maja obniżyła się w W. Brytanii do 6,5 proc. i jest najniższa od grudnia 2008 r. W analogicznym okresie ub. r. wynosiła 7,8 proc. ogółu zatrudnionych – poinformował w środę Narodowy Urząd Statystyczny (ONS). Ogółem w okresie marzec – maj liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 121 tys. … Dowiedz się więcej

Wynagrodzenia w I kwartale 2014 wg GUS

GUS opublikował opracowanie „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2014 r.”, w którym zamieszczono wiele interesujących informacji dotyczących rynku pracy. Zatrudnienie wyniosło ponad 8,1 mln (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolnictwa indywidualnego, zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i in. oraz zatrudnionych w działalności w zakresie obrony … Dowiedz się więcej

Niemcy wprowadzają płacę minimalną

Po wieloletniej walce niemieckich związków zawodowych o wprowadzenie płacy minimalnej Bundestag uchwalił w czwartek ustawę w tej sprawie, zapewniającą każdemu pełnoletniemu zatrudnionemu godzinową stawkę wynagrodzenia w wysokości co najmniej 8,5 euro. Prawne usankcjonowanie płacy minimalnej było jednym z warunków ubiegłorocznego wejścia Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) do „wielkiej koalicji” rządowej z kierowanym przez kanclerz Angelę Merkel … Dowiedz się więcej

Pracodawcy szukają fachowców, ale nie chcą im dużo płacić

Z najnowszego badania „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” firmy Antal International wynika, że 78 proc. menedżerów i specjalistów szuka nowej pracy. Z kolei badanie „Antal Global Snapshot” pokazuje, że aż 63 proc. właścicieli narzeka na brak menedżerów średniego i wyższego szczebla. Czy jest to wina braku odpowiednich kandydatów? Nie zawsze. Często pracodawcy chcieliby … Dowiedz się więcej

Waloryzacja kwotowa emerytur już od 2015 roku?

37,25 zł – dokładnie o tyle w przyszłym roku wzrosłaby każda emerytura i renta, gdyby zamiast procentowej – tak jak dzisiaj – obowiązywała waloryzacja kwotowa. Jej wprowadzenie oznaczałoby rewolucję. Różnice między najwyższymi a najniższymi świadczeniami zaczęłyby się zmniejszać. Przy obecnym systemie waloryzacji najniższa emerytura wzrosłaby w 2015 r. o nieco ponad 16 zł, przeciętna niespełna … Dowiedz się więcej

Związkowi prawnicy ocenili propozycje pracodawców na temat zmian w dialogu społecznym

1 lipca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie ekspertów trzech reprezentatywnych central związkowych (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ). Jego tematem była ocena propozycji dotyczących nowej formuły dialogu społecznego, przekazanych przez organizacje pracodawców. Eksperci związkowi ustalili punkty zbieżne między propozycjami pracodawców i związków zawodowych, ale wskazali także rozbieżności dotyczące np. funkcji przewodniczącego Rady Dialogu … Dowiedz się więcej

Dialog obywatelski i realizacja zasady partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie.

30 czerwca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium pt. „Dialog Obywatelski i realizacja zasady Partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie”. Forum Związków Zawodowych reprezentował ekspert FZZ Zygmunt Mierzejewski. Debatę otworzył doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, który podkreślał, że rola partnerów społecznych w dialogu obywatelskim w Polsce jest istotna. Jan Jakub Wygnański z Pracowni … Dowiedz się więcej

Komisja Młodych ZZIT

W dniu 19 września Prezydium ZK przyjmie dokumenty dotyczące zasad wyboru i działalności Komisji Młodych ZZIT. W tym dniu (19.09.2014) odbędzie się zebranie organizacyjne wytypowanych przez Zarządy Okręgów przedstawicieli, którzy wybiorą władze Komisji Młodych i ustalą harmonogram działań. Jednym z kluczowych założeń polityki naszego związku jest włączanie młodych członków związku w prace związkowe owocujące tworzeniem … Dowiedz się więcej

Propozycje zmian w prawie pracy

Indywidualny czas pracy, umowy na okres trwania projektu, jednolity system emerytalny dla wszystkich grup zawodowych – to propozycje pracodawców. To nie zwiększy poczucia bezpieczeństwa i stabilności, więc ludzie nadal będą emigrować – komentują związkowcy. Rekomendacje przygotowane przez ekspertów m.in. Konfederacji Lewiatan pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera z Rady Polityki Pieniężnej zawarto w raporcie „Konkurencyjna Polska: … Dowiedz się więcej

Obowiązkowa składka na ubezpieczenie społeczne do umów zleceń

Trzy centrale związkowe – Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ oraz dwie organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego popierają rządową propozycję objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów zleceń. O wspólnym stanowisku szefowie organizacji poinformowali w poniedziałek w Warszawie. Chcą powiązania tych zmian z nowelizacją prawa zamówień publicznych, która zobowiązywałaby do … Dowiedz się więcej