Nowe władze Okręgu Pomorskiego ZZIT

W dniu 26 marca 2015 odbyła się Nadzwyczajna Konferencja Delegatów Zakładowych/Międzyzakładowych Organizacji Związkowych Okręgu Pomorskiego, której celem było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do władz okręgu. Poniżej aktualny skład władz. ZARZĄD OKRĘGU POMORSKIEGO 1)  Katarzyna Leszcz-Cimoszko – Przewodnicząca 2)  Seweryn Konieczny  –  Wiceprzewodniczący 3)  Andrzej Samek – Wiceprzewodniczący 4)  Henryk Duliński – Wiceprzewodniczący 5)  Dorota Bernaś – … Dowiedz się więcej

Wybory uzupełniające do Prezydium FZZ

W dniach 23-24 marca 2015 w Spale obradował Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych. W związku z wygaśnięciem mandatów 2 członków Prezydium FZZ (wiceprzewodniczący Grzegorz Nems i członek prezydium Józef Partyka), będącym konsekwencją wyjścia NSZZ Policjantów ze struktur FZZ, przeprowadzono wybory uzupełniające do Prezydium FZZ. Na funkcję wiceprzewodniczącego wybrany został Mariusz Tyl (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej) … Dowiedz się więcej

22-lecie Polskiego Lobby Przemysłowego

21 marca 2015 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyły się uroczystości 22 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Spotkanie było okazją do wręczenia III edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Obecni byli prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów cywilnych i wojskowych, … Dowiedz się więcej

Jest projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Resort pracy, związki zawodowe i organizacje pracodawców parafowali po dwudniowym spotkaniu uzgodnieniowym projekt ustawy „O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”. Rada Dialogu Społecznego (RDS) zastąpi Komisję Trójstronną i będzie niezależna od rządu. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy szefowie central związkowych, organizacji pracodawców i minister pracy, a także eksperci trzech stron, którzy pracowali nad … Dowiedz się więcej

Tendencja wzrostowa w przemyśle

W styczniu br. w większości obszarów gospodarki utrzymały się tendencje wzrostowe. Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w skali roku, choć wolniej niż w IV kwartale 2014 r. Wzrost produkcji w przemyśle i budownictwie był wyższy po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym.  źródło: GUS

Wywiad z Prezesem PZL-Świdnik Krzysztofem Krystowskim

Dzięki AW149 możemy mieć bardzo nowoczesny produkt za dobre pieniądze i jednocześnie realizować strategiczny interes państwa, czyli wspierać budowę potencjału przemysłowo-obronnego Polski. Przemysł jest przecież kluczowym elementem obronności państwa. Rezygnacja z jego rozwoju w imię jakichś domniemanych zobowiązań politycznych byłaby dla mnie niezrozumiała. Nikt na świecie, w żadnym cywilizowanym kraju, nie przedkłada domniemanych zobowiązań sojuszniczych … Dowiedz się więcej

Szybko rośnie liczba emerytów

Gwałtownie rosnąca liczba emerytów utrudni państwu prowadzenie polityki społecznej – alarmuje „Rzeczpospolita”. Z najnowszych danych ZUS wynika, że w styczniu tego roku emerytów było już 4,993 mln – to o niemal 60 tys. więcej niż pół roku temu i 12. tys. więcej niż w grudniu. Biorąc pod uwagę, że emerytów przybywa w tak błyskawicznym tempie, … Dowiedz się więcej

Jesteśmy tchórzami?

„Jestem sędzią sądu pracy od kilkunastu lat. Gdyby zapytał Pan o to, ile razy zasądziłam odszkodowanie w związku z mobbingiem, odpowiedziałabym: „Ani razu”.  Gdyby Pan zapytał, czy mnie to boli, odpowiedziałabym, że tak. Gdyby chciał się Pan dowiedzieć, czy w przyszłości coś się zmieni, powiedziałabym: „Nie sądzę”. W czasie procesów over the counter antibiotics dotyczących … Dowiedz się więcej

Konferencja w Brukseli

W dniach 26-27 lutego w Brukseli odbyła się Konferencja zorganizowana przez Europejskie Centrum Partycypacji Pracowniczej w ramach Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych, której celem było skupienie się na praktykach związanych http://aapharma.com/ z informowaniem i konsultowaniem pracowników i ich przedstawicieli na poziomie lokalnym – miejsc pracy w Europie. Europejskie spojrzenie na problemy o strategicznym znaczeniu dla związków … Dowiedz się więcej