ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Category archive: Aktualności

Zmarł przewodniczący OPZZ Jan Guz

Zmarł przewodniczący OPZZ Jan Guz

Dzisiaj w wieku 62 lat zmarł wieloletni szef OPZZ Jan Guz. Był niestrudzonym propagatorem idei dialogu społecznego, równości i sprawiedliwości społecznej, człowiekiem głęboko zaangażowanym w obronę praw pracowniczych i działania na rzecz ludzi pracy. Rodzinie, współpracownikom i członkom OPZZ składamy wyrazy głębokiego współczucia. Jan Guz na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Zarząd ZZIT

Warsztaty dot. umiejętności negocjacji – Eurocadres

Warsztaty dot. umiejętności negocjacji – Eurocadres

UNI Europa P&M i Eurocadres planują przeprowadzić 29-30 października w Brukseli połączone warsztaty, które skupią się na negocjacjach zbiorowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji / uczenia się i uczenia się przez całe życie. Naszym celem jest dzielenie się najlepszymi praktykami z różnych sektorów i krajów w odniesieniu do tego, jakie rozwiązania w zakresie umiejętności należy negocjować i jak prowadzić…

25-lecie działalności Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego

25-lecie działalności Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego

W dniu 09.05.2019 r w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji 25-lecia działalności Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego. Na spotkanie zaproszono ponad 60-ciu gości.Związek Zawodowy Inżynierów i Techników reprezentował przewodniczący Krajowej Sekcji Hutniczej ZZIT Henryk Jarczok.Prezes Andrzej Węglarz otworzył uroczystości okolicznościowym przemówieniem. Z kolei prezes Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej Stefan Dzienniak przedstawił…

FCA Poland – negocjacje płacowe

W dniu 30 kwietnia 2019 po dwumiesięcznych negocjacjach Zakładowe Organizacje Związkowe prowadzące działalność statutową w FCA Poland S.A. i FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. zawarły porozumienie płacowe na rok 2019, które gwarantuje każdemu zatrudnionemu pracownikowi : Z dniem 1 kwietnia 2019 wzrost płacy miesięcznej o 451,71 zł. co przekłada się na wzrost stawki godzinowej w wysokości…

Pikieta OPZZ przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

W dniu 9 maja o godz. 12.00 przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się pikieta zorganizowana przez naszą centralę związkowa w sprawie niewygaszania emerytur pomostowych oraz przywrócenia emerytur stażowych. Projekt nowelizacji prawa w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury został przygotowany w formie inicjatywy ustawodawczej w 2010 roku. Podpisało się pod nim…

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie sytuacji w polskim przemyśle obronnym i jego udziału w modernizacji Sił Zbrojnych RP

W dniu 28 marca 2019 roku Polskie Lobby Przemysłowe wystosowało do Ministra Obrony Narodowej i Premiera Rządu Polskiego stanowisko w sprawie sytuacji w polskim przemyśle obronnym i jego udziału w modernizacji Sił Zbrojnych RP. Poniżej przedstawiamy jej treść: Pismo do Ministra Obrony Narodowej w sprawie Stanowiska PLPPismo do Premiera w sprawie Stanowiska PLPStanowisko w sprawie…

Konferencja z okazji 26 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

Konferencja z okazji 26 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

W dniu 23.03.2019r. odbyła się uroczysta Konferencja z okazji 26 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. W Konferencji uczestniczyła duża grupa działaczy związkowych należących do organizacji związkowych , które były inicjatorem utworzenia tej organizacji (Leszek Miętek Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych wraz z wieloma członkami związku, Zygmunt Mierzejewski i Janusz Hyjek liderzy…

Śmierć męża naszej koleżanki

Koleżance  Mirosławie Tymcio wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci męża składają członkowie Zarządu ZZIT

Menu