ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Category archive: Aktualności

V Kongres Forum Związków Zawodowych

W dniach 14-15 maja w Warszawie obradował Kongres Forum Związków Zawodowych podczas, którego na przewodniczącą Zarządu Głównego została ponownie wybrana kol. Dorota Gardias. W nowo wybranych władzach Forum pozostał również Przewodniczący ZK ZZIT kol. Piotr Sadowski, a funkcję Sekretarza Generalnego będzie dalej sprawował kol. Zygmunt Mierzejewski. Podczas Kongresu została również przyjęta Deklaracja Programowa FZZ na…

Konferencja HORYZONT 2020, COSME w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Konferencja HORYZONT 2020, COSME w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. odbyła się się konferencja dotycząca działań realizowanych w ramach instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską tj. HORYZONT 2020, COSME i instrumenty finansowe organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W Konferencji uczestniczył przedstawiciel naszego związku kolega Zygmunt Mierzejewski. Konferencja była okazją do zaprezentowania i dyskusji nad wnioskami i rekomendacjami dot….

Warsztaty POWER w siedzibie PARP. Warszawa

Warsztaty POWER w siedzibie PARP. Warszawa

W dniu 12.04.2018r. odbyły się w siedzibie PARP warsztaty POWER. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PARP, MIiR oraz partnerzy społeczni. Ze strony FZZ uczestniczył Zygmunt Mierzejewski. Warsztaty dotyczyły omówienia proponowanych fiszek projektowych. Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki. IP planuje ogłoszenie konkursu w III kwartale 2018…

Posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Poznań

W dniu 10.04.2018r. odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ. W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Generalny Z. Mierzejewski. Podczas posiedzenia Przewodniczący ZW K. Małecki przedstawił sprawozdanie z działalności ZW FZZ za 2017 rok, informacje z posiedzeń Prezydium FZZ i Zarządu Głównego FZZ, posiedzeń Prezydium i plenarnego WRDS. W uzupełnieniu Z. Mierzejewski przedstawił sytuację finansową FZZ oraz…

Nagroda „Bene Meritus pro Industria Poloniae” dla Przewodniczącego ZK ZZIT.

Nagroda „Bene Meritus pro Industria Poloniae” dla Przewodniczącego ZK ZZIT.

Niebywały, historyczny sukces Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Drugi raz z rzędu przedstawiciele naszego związku (w 2017r. – Zygmunt Mierzejewski; w 2018r. – Przewodniczący Piotr Sadowski) otrzymali prestiżową nagrodę Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu (Bene Meritus pro Industria Poloniae), które zostało ustanowione na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 roku i…

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłnowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Warszawa

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłnowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Warszawa

W dniu 20.03.2018 roku o godz.11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog przy ul. Limanowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w którym z ramienia naszej centrali związkowej udział wzięli: Janusz Hyjek, Andrzej Grabarczyk, Małgorzata Kucab i Rafał Barański. W spotkaniu z ramienia MON udział…

Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Krynica

Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Krynica

W dniach 19-20 marca w Krynicy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych podczas którego przyjęto sprawozdania za 2017 rok oraz przedyskutowano proponowane przez Rząd RP zmiany w prawie pracy. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele naszego związku: Przewodniczący Piotr Sadowski i członkowie Prezydium Zygmunt Mierzejewski i Janusz Hyjek. Podjęto uchwałę, która w sposób krytyczny…

Spotkanie roboczego Zespołu RDS ds. funduszy europejskich. Warszawa

Spotkanie roboczego Zespołu RDS ds. funduszy europejskich. Warszawa

12 marca 2018 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie robocze partnerów spolecznych Zespołu RDS ds funduszy europejskich. Spotkanie prowadził przedstawiciel FZZ i członek naszego związku kolega Zygmunt Mierzejewski. Poniżej w załączeniu krótka informacja z przebiegu ww spotkania.   Podsumowanie spotkania roboczego Zespołu ds funduszy

Spotkanie Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Polityki Klimatycznej – Katowice

W dniu 09.03.2018 r. w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Międzyzwiązkowy Zespół ds. Polityki Klimatycznej. Spotkanie było realizacją uzgodnień poczynionych na spotkaniu tego Zespołu odbytym w dniu 3 stycznia b.r. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele naszego związku Przewodniczący ZK ZZIT Piotr Sadowski i Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetycznej ZZIT Marek…

Menu