ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Category archive: Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, ZK ZZIT, KKR ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, ZK ZZIT, KKR ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT

W dniach 1-2 grudnia 2017 w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT, Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT. Oprócz omówienia bieżących tematów podczas spotkania przyjęto: – plan pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządu Krajowego w 2018 roku, – preliminarz budżetowy związku na 2018…

Konsultacje społeczne EUROCADRES

Konsultacje społeczne EUROCADRES

Konsultacje społeczne dotyczące trzech tematów: Dostęp do ochrony socjalnej, Europejski Urząd Pracy, Europejski numer ubezpieczenia społecznego,   Drodzy koledzy, Eurocadres jako europejski międzysektorowy partner społeczny jest konsultantem w trzech wyżej wymienionych tematach i istnieje szansa dla innych organizacji, a także osób indywidualnych, aby wypowiedzieć się w tych kwestiach w drodze konsultacji społecznych: Dostęp do ochrony…

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT

W dniach 23-24.11.2017 w Puławach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT. W wyniku wyborów nowym przewodniczącym Sekcji Przemysłu Chemicznego ZZIT na III kadencję został wybrany kolega Artur Kwiatkowski z Anwilu S.A. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Andrzej Bet z Anwilu S.A., Marek Kuczyński z GA Puławy S.A. i Karol Rycko z GA ZCh Police…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój” – Warszawa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój” – Warszawa

25 listopada 2017 w „Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej” – odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”. W panelu dyskusyjnym uczestniczył Zygmunt Mierzejewski. Otwierając konferencję Rektor Waldemar Gajda podkreślił dużą wagę rozpoczynającej się Konferencji. Celem konferencji jest przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników,…

Zmarł Jan Dolata

Zmarł Jan Dolata

Z głębokim żalem informujemy, że dziś o godzinie 5.20 w wieku 62 lat zmarł wieloletni członek Zarządu Krajowego ZZIT, Przewodniczący Okręgu Łódzkiego kol. Jan Dolata. Rodzinie, współpracownikom i członkom Okręgu Łódzkiego ZZIT składamy wyrazy głębokiego współczucia. Pogrzeb śp. kol. Janka Dolaty odbędzie się w środę 29.11.2017 roku: – Msza Święta pogrzebowa będzie odprawiona w Kościele…

Szkolenie organizowane przez ETUI „Change of production model, change of educational model in the EU?”

Szkolenie organizowane przez ETUI „Change of production model, change of educational model in the EU?”

W dniach 21-23 listopada odbyły się w Madrycie pod patronatem ETUI (European Trade Union Institute) warsztaty szkoleniowe na temat: „Change of production model, change of educational model in the EU?„. Forum Związków Zawodowych na tym szkoleniu reprezentował po raz kolejny kolega Robert Janeczek z Organizacji Zakładowej „ZZIT PZL Świdnik S.A”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie z…

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Płock

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Płock

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Płocku odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli Z.Mierzejewski i S.Wittkowicz. W zastępstwie Przewodniczącego P.Chorążego obrady prowadził P.Krasuski. W dniach 23-27.10.2017r. odbyło się 7 warsztatów poświęconych wypracowaniu rozwiązań akceptowanych przez wszystkich. ( warsztaty dotyczące: MN, IZPOWER, PARP, NCBiR, MRPiPS,…

Kongres Eurocadres 2017 – Bruksela

Kongres Eurocadres 2017 – Bruksela

W dniach 30-31.10.2017 odbył się w Brukseli Kongres Eurocadres 2017. W obradach wzięli udział członkowie naszego związku: Marta Rutkowska – delegat Eurocadres oraz Leszek Czajkowski – zastępca delegata Eurocadres. Jednym z głównych tematów kongresu było podsumowanie działalności ustępującego Prezydium w składzie: 1. President Martin Jefflén, TCO (SWEDEN) 2. Vice-presidents Emese Antal-Molnar, ESZT (HUNGARY) (until 10/2015)…

Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Plenarne posiedzenie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

W dniu 26 października 2017 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Na spotkanie przybyli członkowie Rady, przewodniczący zespołów roboczych oraz zaproszeni goście i eksperci. Ze strony FZZ w posiedzeniu uczestniczyli: Stanisław Taube, Krystyna Dębkowska i Katarzyna Leszcz-Cimoszko. Spotkanie rozpoczął…

Konferencja – „Rozwój dialogu społecznego w województwie opolskim”

W dniu 23.10.2017 w Ośrodku „Ziemowit” w Jarnołtówku odbyła się konferencja pt. „Rozwój dialogu społecznego w województwie opolskim”. W spotkaniu brało udział 43 członków Forum Związków Zawodowych województwa opolskiego. Gościem honorowym był kolega Zygmunt Mierzejewski sekretarz generalny Zarządu Głównego FZZ. Kolega Mierzejewski przekazał informację na temat pracy oraz spotkań przedstawicieli Prezydium Forum Zarządu Głównego w…

Menu