„Dzień Mechanika” na Targach Poznańskich

W dniu 7 czerwca 2017 roku na terenie Targów Poznańskich odbyły się uroczystości „Dnia Mechanika” 2017, w której na zaproszenie ZG SIMP uczestniczył pełnomocnik Zarządu Krajowego ZZIT ds. kontaktów z organizacjami technicznymi kol. Bronisław Urban. W uroczystości wzięła udział Prezes NOT: Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny. W okolicznościowym referacie Prezes SIMP- Piotr Janicki przedstawił działalność społeczną, osiągnięcia … Dowiedz się więcej

Płaca minimalna w 2018 roku.

Płaca minimalna w 2018r. wyniesie 2080zł. Rząd podjął decyzję, że w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie z 2000 zł do kwoty 2080 zł. Stanowi to wzrost o 4%, czyli tyle samo, ile wyniósł wzrost gospodarczy w I kwartale 2017r. Warto przypomnieć, że pracodawcy proponowali 2050 zł, natomiast FZZ i OPZZ wystąpiły z żądaniem 2200zł (50% … Dowiedz się więcej

VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT w Suchedniowie

W dniach 26-28 maja w Suchedniowie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu i wybrano nowe władze Związku na kolejną pięcioletnią kadencję. Nowym Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników został wybrany Piotr Sadowski. W skład Zarządu Krajowego ZZIT zostali wybrani: 1. Bałuta Wojciech … Dowiedz się więcej